ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 32,390 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  • ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
  • โทรศัพท์ 056-905469 โทรสาร 056-905469
    อีเมล์ 6661102@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา