เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,อบต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

ตำบลวังงิ้วใต้
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
66210

โทรศัพท์ 056-905469
โทรสาร 056-905469
อีเมล์ 6661102@dla.go.th

0.01s. 0.50MB