ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 32,425 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 50 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
8 เม.ย. 64ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๗๕ พิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
31 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้่นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้่นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้่นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเรือ และหมู่ที่ ๔ บ้านวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเรือ และหมู่ที่ ๔ บ้านวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการให้นายไชยา โต้งค่อม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการให้นางสาววาสนา อ้อนแก บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการให้นางบุญสม บุญเกิด บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา