ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 32,365 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 ม.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
8 ก.ค. 62ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 แชร์  
4 ม.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
5 ม.ค. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
5 ม.ค. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
11 ม.ค. 59ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2559 แชร์  
4 ม.ค. 59ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา