ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 32,389 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  ปลัด อบต.วังงิ้วใต้ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.วังงิ้วใต้

  086-8101733

 • -ว่าง-

  รององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  056-905469

 • -ว่าง-

  รององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  056-905469

 • -ว่าง-

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  056-905469

เปลี่ยนภาษา