เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 13 พ.ศ 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประหยัดน้ำ คุณทำได้อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดถนนของบประมาณอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
“วันดินโลก” จากพระราชา จอมปราชญ์แห่งดินอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลท่าเสาวันที่ 11 มกราคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
เก็บเต้นท์วันเด็กอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
วันเด็กแห่งชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พิธีรื้อถอนศาลพระพรหมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าวอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB