ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 32,379 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63มาตรการป้องกันโรคโควิด แชร์  
26 ต.ค. 63วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชน แชร์  
15 ก.ค. 63โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) แชร์  
1 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์รับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 มี.ค. 63กิจกรรม BIG CLEANING DAY อบต.วังงิ้วใต้ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แชร์  
26 พ.ย. 62โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
21 ส.ค. 62วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังงิ้วใต้ร่วมกับ ร.ร.วัดวังเรือน ร.ร.บ้านวังกะทะและศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือนจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการกิน กอด เล่น เล่า ณ โรงเรียนวัดวังเรือน กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก  แชร์  
15 ส.ค. 62 ศพด.วังงิ้วใต้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการกิน กอด เล่น เล่า  แชร์  
12 ส.ค. 62กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2562 แชร์  
9 ส.ค. 62โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ แชร์  
9 ส.ค. 62โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 แชร์  
3 มิ.ย. 62ก๊าซเรือนกระจก แชร์  
9 พ.ค. 62ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตรายของ อบต.วังงิ้วใต้ แชร์  
16 เม.ย. 62สงกรานต์ 62 วัดวังเรือน แชร์  
14 เม.ย. 62สงกรานต์ 62 วัดวังงิ้ว แชร์  
11 เม.ย. 62กีฬาสานสัมพันธ์ 62 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา