ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 32,347 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 กันยายน 2563 69 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ความรู้ในการทำน้ำมันไพล พิมเสนน้ำ และยาดมสมุนไพร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้


ประมวลภาพกิจกรรม 13 ภาพ

เปลี่ยนภาษา