ออนไลน์ 570 คน

เยี่ยมชม 32,321 คน

ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563 44 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอดงเจริญ วันที่ 23 ตุลาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา