ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 11,428 คน

ข่าวกิจกรรม

มาตรการป้องกันโรคโควิด

9 ธันวาคม 2563 17 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 อบต.วังงิ้วใต้ ร่วมกับ อำเภอดงเจริญ รพ.ดงเจริญ สาธารณสุข อ.ดงเจริญ สภ.ดงเจริญ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่รณรงค์ ตรวจเยี่ยมสถานที่ราชการ ร้านค้า ผู้ประกอบการอาหารและตลาดนัด เพื่อกำชับมาตรการป้องกันโรคโควิด และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา