ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 32,344 คน

ข่าวกิจกรรม

ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

9 ธันวาคม 2563 37 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.
เกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ลุกลามภายในบริเวณโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม อบต.วังงิ้วใต้ได้ประสานรถบรรทุกนำ้จากเทศบาลตำบลวังบงค์และอบต.วังงิ้ว มาช่วยระงับเหตุ ขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างสูง
???? ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง และงดการเผาขยะหรือวัชพืชเพื่อลดการเกิดควัน ฝุ่นละอองและเหตุเพลิงไหม้
ด้วยความปราถนาดีจาก....อบต.วังงิ้วใต้


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา