ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 11,363 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

20 เมษายน 2563 105 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.55 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา