เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังงิ้วใต้ร่วมกับ ร.ร.วัดวังเรือน ร.ร.บ้านวังกะทะและศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือนจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการกิน กอด เล่น เล่า ณ โรงเรียนวัดวังเรือน กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

แชร์

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0.01s. 0.50MB