เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2

แชร์

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ร่วมกับปลัดอำเภอดงเจริญ สาธารณสุขอำเภอดงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอดงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนบริษัท ซีพี ได้ร่วมตรวจติดตามและเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงเรือนเลี้ยง (ครั้งที่ 2) โดยได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำ ให้ดำเนินการแก้ไขโรงเรือนบางส่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้าตรวจสอบ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB