ออนไลน์ 231 คน

เยี่ยมชม 32,457 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตราการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.วังงิ้วใต้

25 ธันวาคม 2563 76 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.วังงิ้วใต้ มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. การเข้ามาภายใน อบต.วังงิ้วใต้ ต้องตรวจวัดไข้และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ????

2. ให้สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ รักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) และปฏิบัติตาม มาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

3. งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

4. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุม ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม ให้รายงานตัวต่อ อสม. ผญ. กำนัน รพ.สต. ในพื้นที่

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
covid.jpg561.89 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา