ออนไลน์ 248 คน

เยี่ยมชม 32,428 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19 ??

7 มกราคม 2564 28 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19

1. ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

2. ไม่มีอาการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

3. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

4. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

5. ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย

6. ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย + ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เจ็บหน้าอกฉับพลัน

สังเกตตนเองตามข้อ 1-6 ถ้า....

* 1 ไม่ต้องไปตรวจ (Stay home for us)

* 2 + 3 ยังไม่ต้องไปตรวจ “กักตัวเอง 14 วัน” สังเกตอาการตัวเอง ถ้ามีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจ

* 4 + 5 + 6 ให้รีบไปตรวจ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
135194093_242997250651940_7773721163312932697_o.jpg238.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา