ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 12,058 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตัวของผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร

7 มกราคม 2564 6 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
133190224_5106976779327294_1627198432116157405_o.jpg203.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา