ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 32,357 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

3 มีนาคม 2564 20 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลภายนอก สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่าง หรือสแกน QR CODE ในรูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/7k5zyb

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
367421.jpg185.94 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา