ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 32,481 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การติดตามปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ (ฟาร์มสุกร หมู่ที่ 2)

8 มีนาคม 2564 19 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

อบต.วังงิ้วใต้ ร่วมกับอำเภอดงเจริญ ตรวจติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีมีผู้ร้อง (ไม่ปรากฏชื่อ) แจ้งว่ามีการเลี้ยงสุกร สร้างความรำคาญก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงบ่อน้ำทิ้งเพื่อมิให้มีกลิ่นรบกวน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และทำความสะอาดโรงเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมจดบันทึกเป็นหลักฐาน

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
37004.jpg611.60 KB   แสดงภาพ
37006.jpg685.26 KB   แสดงภาพ
37009.jpg639.13 KB   แสดงภาพ
37015.jpg775.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา