ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 32,456 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
28 ธ.ค. 63อัตราภาษีป้าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แชร์  
30 พ.ย. 63อัตราภาษีป้าย แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
19 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
27 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 แชร์  
26 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 แชร์  
6 พ.ค. 62การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
20 ธ.ค. 61จดหมายข่าวเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปี 2562 แชร์  
28 มี.ค. 61ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 แชร์  
3 ก.พ. 60ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 แชร์  
22 มี.ค. 59ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา