ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 12,049 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

อัตราภาษีป้าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

28 ธันวาคม 2563 15 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบ   

อัตราภาษีป้ายฉบับใหม่  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

http://www.phichitlocal.go.th/files/com_government/2020-12_28138252422bb0d.pdf

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
133570915_2125202217610016_3258324509775244916_n.jpg91.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา