เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร10226 พ.ย. 62
การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม/ปรับปรุง จุดชำรุดบกพร่องฟาร์มเลี้ยงสุกร "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2 ตามข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน224 ต.ค. 62
รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2465 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 25624412 ส.ค. 62
โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ569 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562419 ส.ค. 62
ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ ๒495 ส.ค. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังเรือน15416 เม.ย. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังงิ้ว10414 เม.ย. 62
กีฬาสานสัมพันธ์ 6210611 เม.ย. 62
โครงการสร้างฝายมีชีวิต14412 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 255817625 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 255817625 มิ.ย. 59
ตักบาตรเทโว36829 ต.ค. 58
โครงการเด็กวังงิ้วใต้สุขภาพดี ชีวีมีสุข30222 ส.ค. 58
ปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน28920 ส.ค. 58
ผู้สูงวัยสุขภาพดี24814 พ.ค. 58
ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพิ่มพื้นที่สีเขียว16914 พ.ค. 58
ติดกระจกโค้งและสัญญาณไฟกระพริบเพื่อรถอุบัติเหตุ25614 พ.ค. 58
รณรงค์การมีใบอนุญาติขี่มอเตอร์ไชต์22414 พ.ค. 58
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB