เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร5626 พ.ย. 62
การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม/ปรับปรุง จุดชำรุดบกพร่องฟาร์มเลี้ยงสุกร "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2 ตามข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน104 ต.ค. 62
รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2295 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 25622912 ส.ค. 62
โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ319 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562299 ส.ค. 62
ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ ๒375 ส.ค. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังเรือน10816 เม.ย. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังงิ้ว8214 เม.ย. 62
กีฬาสานสัมพันธ์ 628511 เม.ย. 62
โครงการสร้างฝายมีชีวิต12912 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 255816825 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 255814925 มิ.ย. 59
ตักบาตรเทโว34929 ต.ค. 58
โครงการเด็กวังงิ้วใต้สุขภาพดี ชีวีมีสุข28722 ส.ค. 58
ปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน26520 ส.ค. 58
ผู้สูงวัยสุขภาพดี23114 พ.ค. 58
ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพิ่มพื้นที่สีเขียว16114 พ.ค. 58
ติดกระจกโค้งและสัญญาณไฟกระพริบเพื่อรถอุบัติเหตุ24114 พ.ค. 58
รณรงค์การมีใบอนุญาติขี่มอเตอร์ไชต์21914 พ.ค. 58
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB