เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 4 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

เอกสารทั้งหมด 15 ชุด

1. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท..pdf60.66 KB
2. คำแถลง.pdf55.16 KB
2.1 รายละเอียดคำแถลง.xlsx14.42 KB
2.2 รายละเอียดประมาณการรายรับ.xlsx11.73 KB
2.3 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xlsx10.64 KB
3. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf130.91 KB
3.1 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.xlsx11.55 KB
3.2 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.xlsx19.62 KB
3.3 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.xlsx14.27 KB
4. รายงานประมาณการรายรับ.xlsx17.58 KB
5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf69.20 KB
6. รายงานประมาณการรายจ่าย.xlsx107.70 KB
7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf138.52 KB
8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf183.27 KB
ภาคผนวก.pdf5.69 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.03s. 0.50MB