ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 32,467 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง การใช้โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
15 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
15 ต.ค. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปี พ.ศ. 2564-2566) แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
15 ต.ค. 62แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 61แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 60แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 แชร์  
3 ต.ค. 59แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา