ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 32,369 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ต.ค. 63ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบการประเมินที่ 2) แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา