ออนไลน์ 545 คน

เยี่ยมชม 32,320 คน

ตรวจสอบภายใน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
16 ก.ย. 63คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา