เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631561
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561128
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 และบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง140
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561129
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256215108
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 25601232
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611156
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี631
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร129
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้12199
ข้อบัญญัติงบประมาณ15140

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB