ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 32,405 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
10 ต.ค. 62ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 แชร์  
10 ก.ค. 62ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 แชร์  
20 เม.ย. 62ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 แชร์  
7 ม.ค. 62ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 แชร์  
9 ส.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
2 พ.ย. 60เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt concreter (โดยวิธี pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ- วังเรือน แชร์  
31 ก.ค. 60ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,9และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
13 ก.ค. 60เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
23 มี.ค. 60ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาว Para Asphalt Concreter ฯ แชร์  
7 ก.พ. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 แชร์  
30 ม.ค. 60ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน แชร์  
6 ม.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 แชร์  
6 ธ.ค. 59รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 แชร์  
14 พ.ย. 59ประกาศหลักเกณฑ์การจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concreter สายบ้านท่าเรือ - วังเรือน แชร์  
14 พ.ย. 59ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง para Asphalt Concreter (โดยวิธี Pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ - วังเรือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
4 พ.ย. 59รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 แชร์  
4 พ.ย. 59รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 แชร์  
2 พ.ย. 59ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concreter แชร์  
17 ต.ค. 59ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา