เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)18129 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้21210 ส.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611569 ส.ค. 61
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt concreter (โดยวิธี pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ- วังเรือน2162 พ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25602076 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25601156 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25601184 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,9และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้12331 ก.ค. 60
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้12413 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25601097 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25601246 มิ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25601055 พ.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25601135 เม.ย. 60
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาว Para Asphalt Concreter ฯ17623 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25601126 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25601167 ก.พ. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25601267 ก.พ. 60
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน17430 ม.ค. 60
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน16830 ม.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25591039 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB