เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 44310 ต.ค. 05
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 32610 ก.ค. 05
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 22520 เม.ย. 05
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔1215 ก.ย. 63
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1137 ม.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)21429 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้24610 ส.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611809 ส.ค. 61
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt concreter (โดยวิธี pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ- วังเรือน2432 พ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25602376 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25601276 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25601294 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,9และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้13731 ก.ค. 60
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้13613 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25601217 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25601366 มิ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25601175 พ.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25601245 เม.ย. 60
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาว Para Asphalt Concreter ฯ18623 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25601236 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB