เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)22129 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้25110 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน18530 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concteter 1822 พ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 620724 มิ.ย. 59
ราคากลางวางท่อเมนระบบประปาบ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 321824 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 117624 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารตกตะกอนประปาบ้านวังเรือน21024 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน16624 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน17124 มิ.ย. 59
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก1602 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน1862 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือน1612 ก.พ. 59
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB