เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)20329 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้23410 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน17830 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concteter 1752 พ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 619824 มิ.ย. 59
ราคากลางวางท่อเมนระบบประปาบ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 320624 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 116424 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารตกตะกอนประปาบ้านวังเรือน20124 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน15524 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน16224 มิ.ย. 59
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก1512 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน1762 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือน1492 ก.พ. 59
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB