เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)10629 ส.ค. 61
เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้13610 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน14130 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concteter 1442 พ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 615924 มิ.ย. 59
ราคากลางวางท่อเมนระบบประปาบ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 316424 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 113324 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารตกตะกอนประปาบ้านวังเรือน12524 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน13024 มิ.ย. 59
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน13624 มิ.ย. 59
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก1222 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน1472 ก.พ. 59
ราคากลาง โครงการสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือน1222 ก.พ. 59
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB