เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25601566 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25601016 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25601044 ส.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560947 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25601106 มิ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560905 พ.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560975 เม.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560976 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560997 ก.พ. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559919 ม.ค. 60
ประกาศราชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวถนนยาง Para Asphalt Concreter 16220 ธ.ค. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559926 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการซ่อมสร้างผิวถนนยาง Para Asphalt Concreter1426 ธ.ค. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559964 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB