เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25602456 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25601326 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25601344 ส.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25601277 ก.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25601416 มิ.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25601225 พ.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25601315 เม.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25601276 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25601307 ก.พ. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25591179 ม.ค. 60
ประกาศราชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวถนนยาง Para Asphalt Concreter 18920 ธ.ค. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25591196 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการซ่อมสร้างผิวถนนยาง Para Asphalt Concreter1696 ธ.ค. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25591234 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB