ออนไลน์ 296 คน

เยี่ยมชม 32,338 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ส.ค. 61เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) แชร์  
10 ส.ค. 61เผยแพร่ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
30 ม.ค. 60ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน แชร์  
2 พ.ย. 59ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concteter  แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางวางท่อเมนระบบประปาบ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 3 แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารตกตะกอนประปาบ้านวังเรือน แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน แชร์  
24 มิ.ย. 59ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านไดลำพอน แชร์  
2 ก.พ. 59ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
2 ก.พ. 59ราคากลาง โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน แชร์  
2 ก.พ. 59ราคากลาง โครงการสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือน แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา