ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 32,349 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ต.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 แชร์  
5 ก.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 แชร์  
3 ส.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 แชร์  
3 ก.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 แชร์  
4 มิ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 แชร์  
3 พ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 แชร์  
4 เม.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 แชร์  
5 ก.พ. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 แชร์  
4 ม.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 แชร์  
4 ธ.ค. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 แชร์  
6 พ.ย. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 แชร์  
6 ต.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 แชร์  
6 ก.ย. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 แชร์  
4 ส.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 แชร์  
7 ก.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 แชร์  
6 มิ.ย. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 แชร์  
5 พ.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 แชร์  
5 เม.ย. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 แชร์  
6 มี.ค. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แชร์  
7 ก.พ. 60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา