ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 11,817 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

4 ธันวาคม 2560 56 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
พฤศจิกายน 60.pdf344.65 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา