ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 11,360 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

6 พฤศจิกายน 2560 53 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ตุลาคม 60.pdf340.86 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา