ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 12,558 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

4 มกราคม 2561 55 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ธันวาคม 60.pdf342.01 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา