ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 11,367 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

3 กรกฎาคม 2561 58 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กรกฎาคม 61.pdf346.70 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา