ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 11,822 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561

5 กันยายน 2561 55 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สิงหาคม 61.pdf341.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา