ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 11,824 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

7 กรกฎาคม 2560 133 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.186.76 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา