ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,793 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560

6 กันยายน 2560 136 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.164.34 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา