เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน130
การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ135
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี119
การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร119
รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562128

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB