เมนูหลัก

บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 62 หมวดหมู่ ประมวลจริยธรรม โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.วังงิ้วใต้.pdf187.70 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

0.03s. 0.50MB