เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล

        ตำบลวังงิ้วใต้ แยกมาจากตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และได้แยกเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ พร้อมกับการแยกตำบลวังงิ้วใต้ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ชื่อตำบลวังงิ้วใต้เพราะว่าที่ตั้งของตำบลอยู่ใต้ตำบลวังงิ้ว


0.01s. 0.50MB