ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 11,798 คน

สถานที่สำคัญ

วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน)

9 ธันวาคม 2563 20 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

ขอบพระคุณรูปภาพสวย ๆ จาก ชมรมท่องเทียวจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
13.jpg166.24 KB   แสดงภาพ
14.jpg171.59 KB   แสดงภาพ
15.jpg163.02 KB   แสดงภาพ
16.jpg154.19 KB   แสดงภาพ
17.jpg167.67 KB   แสดงภาพ
18.jpg171.79 KB   แสดงภาพ
11.jpg114.84 KB   แสดงภาพ
12.jpg124.53 KB   แสดงภาพ
19.jpg125.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา