ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 32,399 คน

สถานที่สำคัญ

วัดวังงิ้ว

9 ธันวาคม 2563 32 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

ขอบพระคุณรูปภาพสวย ๆ จาก ชมรมท่องเทียวจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
08.jpg158.21 KB   แสดงภาพ
01.jpg169.19 KB   แสดงภาพ
02.jpg131.09 KB   แสดงภาพ
03.jpg126.19 KB   แสดงภาพ
04.jpg141.32 KB   แสดงภาพ
05.jpg174.11 KB   แสดงภาพ
06.jpg159.68 KB   แสดงภาพ
07.jpg153.39 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา